Home
Nieuws
Contact
Zoek
Print stuur door

Onderwijs

Het laatste nieuws per 8 maart 2010:

- in 2009 is een sterke lobby uitgevoerd om diverse niveau's in onderwijs en samenleving de schooltijden op de kaart te zetten en het belang van kinderen in deze centraal te stellen.  Wordt in 2010 vervolgd.

- in november 2009 hebben parlement en kabinet een motie aangenomen om te onderzoeken wat voor de leerlingen de beste schooltijden per dag, per week en per jaar zijn.

- Pep International maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de 8-2 uur school. Deze dagindeling met een zeer korte lunchpauze, waarbij 4-12-jarigen nauwelijks de tijd hebben om rustig te eten, te spelen en te ontspannen en waarbij zelfs tijden het eten overblijf-tv wordt aangeboden, is niet in het belang van de leerlingen. Eerder staan argumenten van besturen, directies, leerkrachten en de commerciŽle buitenschoolse opvang centraal. 

- Het IVA in Tilburg gaat onderzoek doen naar een goede schooltijdregeling. Een dergelijk onderzoek is hard nodig om te komen verantwoorde schooltijden per dag, week en jaar. Wettelijke belemmeringen zullen opgeheven moeten worden. Zo kan De School in Zandvoort, een sterrenachtige basisschool, met innovatieve schooltijden, als experiment een goed inzicht geven in de praktijk.

In 2005 is het project 'Tijd voor School' gestart. Doel is verbetering van de schooltijden en -overblijfregeling in het basisonderwijs in Nederland.

Op 31 mei 2006 is hiertoe in Den Haag een invitational conference georganiseerd voor landelijke bestuurders en beleidsmakers. Zie verslag. Het SCP heeft voor deze gelegenheid een speciale factsheet 'Tijd voor de basisschool' vervaardigd.

Op 8 november '06 is i.s.m. de gemeente Hilversum een regionale invitational conference gehouden voor besturen, directies en oudervertegenwoordigers van de basisscholen van 7 Gooische gemeenten. Pep Int. heeft daarbij de Overblijfwijzer 't Gooi 2006/2007 gepresenteerd: een inventarisatie van gegevens betr. schooltijden en overblijven van 85 basisscholen. Ook in november 2006 is het Manifest Tijd voor School 2006/2007 uitgebracht, waarin gepleit wordt voor een structurele, kwalitatieve en integrale aanpak.

Inmiddels is een samenwerkingsverband met diverse deskundigen ontstaan. Een politiek Manifest met een 5 puntenplan april 2007  met een indrukwekkende handtekeningenlijst is op 3 juli aan minister Plasterk aangeboden en op 4 juli aan staatssecretaris Dijksma (primair onderwijs). Bij de staatssecretaris is nadrukkelijk gepleit voor aanpak van de knelpunten zoals meer professionals in de basisschool, betere accomodaties en kindvriendelijke les- en pauzetijden. Staatssecretaris Dijksma heeft eind augustus laten weten niet te gaan voor een grootschalige structuurverandering. Weerwerk zal nu moeten komen vanuit de Tweede Kamer. Inmiddels heeft het parlement laten blijken tot nu toe geen initiatieven te ondernemen.

In Gouda heeft de obs de Oosterweide een succesvolle proef met een bioritmische schooltijden achter de rug. Een schooldag houdt dan rekening met de natuurlijke behoeften aan ontspanning van de kinderen. De piekuren om te leren en zich te concentreren liggen tussen 10 en 12 uur 's morgens en tussen 3 en 5 's middags. De lunchpauze duurt van 12.00 tot 14.30 uur en biedt de kinderen vele mogelijkheden voor ontspanning en vrije tijdsactiviteiten. Op 28 juni hebben 24 leerlingen onder grote belangstelling van de media het ministerie van OCW 'overvallen'  en zijn daar in de hal gaan lunchen en spelen. Hun yell was: "Wij willen leren en goed pauzeren!" Bij andere scholen groeit de belangstelling hiervoor.

Naast de politieke lobby wordt voortgegaan met verdere onderbouwing en verdieping, nationaal en internationaal. Goede voorbeeldscholen zijn daarbij van belang. Kortom, op alle niveau's wordt gewerkt aan het realiseren van het 5 puntenplan. Via voorlichting en bewustwording worden ook in 2008 op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau vele activiteiten ondernomen.

 

Deze website wordt gesponsord door Madelonia en is gemaakt door WebWork.